Vạn vật đều liên kết với nhau
             bởi  ái lực vô hình


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Stockholm, Thụy Ðiển
ngày 31 tháng 5, 1999
(nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 655 (Phần II)


V: Quan điểm Ngài ra sao, thưa Sư Phụ, về vai trò của con người trong vũ trụ? Chúng ta có bình đẳng với những sinh thể thông minh và có cảm xúc không, ngay cả những người dần dần rồi cũng sẽ phát triển trên những hệ thống hành tinh khác?

SP: Tất cả chúng ta đều bình đẳng về tâm linh. Nhưng một số hành tinh khác tiến bộ về tâm linh hơn chúng ta, và một số khác tiến bộ về tâm linh ít hơn. Một số tiến bộ về mặt kỹ thuật hơn, trong khi một số có kỹ thuật kém hơn.

Có đủ loại chúng sinh trong vũ trụ, và Thượng Ðế tạo ra họ cũng giống như Thượng Ðế tạo ra chúng ta. Một số thô thiển hơn; năng lực của họ dầy đặc hơn chúng ta. Một số ít dầy đặc hơn, nên họ vô hình hơn. Nhưng tất cả mọi chúng sinh trong vũ trụ đều cần thiết, và có vai trò quan trọng trong toàn thể sáng tạo, giống như là mỗi viên đá trong tòa nhà này đều rất quan trọng. Tất cả chúng ta đều liên kết với nhau bằng một lực lượng tình thương vô hình. Ðó là lý do tại sao chúng ta nên yêu thương nhau và không nên tạo chiến tranh; không nên tạo sự thù ghét hay đau khổ, vì chúng ta phải nương tựa vào nhau để sống. Chỉ là chúng ta đã quên mất điều này. Ðó là lý do tại sao chúng ta cũng phải tử tế, ngay cả đối với thú vật; chúng ta nên ăn chay.


Trân quý giá trị tâm linh của gia đình


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Stockholm, Thụy Ðiển
ngày 31 tháng 5, 1999
(nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 655 (Phần II)


V: Quan điểm của Ngài ra sao về gia đình?

SP: Gia đình rất tốt cho quý vị. Ðời sống có thể sẽ cô đơn, và là một phấn đấu nếu không có sự ủng hộ của những người thân thương. Gia đình nên là kho tàng quí giá của quý vị. Quý vị nên yêu thương, cảm kích họ, và làm cho họ vui theo cách họ muốn, không phải theo cách quý vị muốn. Càng đóng góp nhiều tình thương và hy sinh vào gia đình, quý vị càng nhận lại nhiều hơn, và quý vị càng hạnh phúc với nhau hơn.

Quý vị có thể sống một mình, nhưng cũng có thể sống với gia đình. Và nếu có gia đình, quý vị nên là thành viên tốt nhất trong gia đình. Gia đình là nền tảng của thế giới. Chúng ta nên chăm sóc để nó được nguyên vẹn và xinh đẹp.


Nối lại sự câu thông của linh hồn
với Thượng Ðế


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Stockholm, Thụy Ðiển
ngày 31 tháng 5, 1999
(nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 655 (Phần II)


V: Thưa Sư Phụ, Ngài đẹp như là Nữ hoàng bất diệt. Con là một linh hồn rất sáng, mãi mãi hạnh phúc, và thấy được nhiều hơn những người khác. Ðiều này khiến con thu hút những lực lượng rất đen tối. Bởi vì những người ganh ghét luôn chống đối con, nên cuộc sống con rất khó khăn. Con biết rằng Thượng Ðế lúc nào cũng hiện hữu, nhưng tại sao có những lực lượng đen tối khắp chung quanh người con? Con tích cực để nhận biết ánh sáng trắng, vậy tại sao có những lực lượng đen tối này?

SP: Hãy thọ Tâm ấn và sẽ được bảo vệ. Một số người là những linh hồn rất nhạy cảm, và họ để mở. Tâm họ mở, trung tâm tâm linh mở, nhưng họ không biết làm cách nào để đối phó, hay thanh lọc những lực lượng khác nhau đến qua cửa để mở. Do đó, vào lúc Tâm ấn tôi sẽ dạy quý vị cách để tự bảo vệ. Ðó là lý do tại sao quý vị nên học một cách đúng đắn; đừng chỉ thiền một mình hay học từ một quyển sách, bởi vì quyển sách không cho quý vị lực lượng; nó không đánh thức được sự bảo vệ tâm linh từ Thượng Ðế. Cho nên quý vị dễ bị nguy hiểm, hay đủ loại tấn công từ nhiều lực lượng khác nhau, tốt và xấu, tất cả đều đến bởi vì không có bảo vệ canh gác.
Thêm vào đó, trong đời sống chúng ta nên nâng cao tâm thức của mình lên những mục tiêu cao thượng hơn, giúp người khác nhận biết Thượng Ðế, giúp người đang cần, và cố gắng nghĩ đến Thượng Ðế luôn luôn, nghĩ đến một cách sống cao thượng hơn. Rồi chúng ta sẽ vươn lên một đẳng cấp cao hơn, nơi đẳng cấp thấp không vói tới được. Bởi vì càng nghĩ phủ định, chúng ta càng hấp dẫn những lực lượng phủ định; và càng hấp dẫn lực lượng phủ định, chúng ta càng không thể nghĩ khẳng định. Cho nên chúng ta cứ bị đè xuống, và như vậy không tốt.

Tôi biết nói thì dễ làm thì khó, nhưng quý vị có thể thử xem. Cố gắng tiếp xúc với những linh hồn cao thượng có mục đích cao cả hơn trong đời sống. Rồi họ cũng sẽ giúp quý vị, bằng cách nắm tay kéo quý vị lên, rồi quý vị sẽ mạnh trở lại và có thể tự đi một mình. Những người trong nhóm chúng tôi là một đoàn thể rất năng động và khẳng định! Hãy kết hợp với họ một thời gian, và điều này chắc chắn sẽ giúp quý vị nâng cao tinh thần. Có khi nếu cứ tiếp xúc với những lực lượng đen tối hay xấu xa khi quý vị không đủ sức giúp đỡ họ, họ cũng sẽ "giúp đỡ" quý vị và kéo quý vị xuống. Cho nên tốt hơn là ở với những người khẳng định, ít nhất là vào giai đoạn đầu. Ðó là lý do tại sao chúng ta có những sinh hoạt như cộng tu mỗi tuần, để quý vị có thể ủng hộ lẫn nhau, cho đến khi quý vị có thể tự do và tự mình bước đi như một Minh sư. Quý vị cũng có thể chia sẻ những khó khăn với nhau, bởi vì một vấn đề được chia sẻ, sẽ trở thành một nửa vấn đề, và rồi mọi người có thể giúp đỡ quý vị.


Giới thiệu trang này đến bạn