Biến cuộc đời mình
thành một tấm gương sáng

của tình thương Thượng Ðế


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Luân Ðôn, Anh Quốc,
ngày 31 tháng 12, 2005 (nguyên văn tiếng Anh)


V: Con làm sao để có động lực vui vẻ sống trong xã hội này? Bởi bên trong, con muốn bỏ đi và chỉ muốn tập trung vào Ngài. Nhưng rồi con tự nhủ rằng mình phải giống như Sư Phụ, phải kiên cường để sống còn trong xã hội này và cũng để duy trì sự tu hành của mình.

SP: Ðúng, đúng rồi. Như vậy sẽ khiến cho cô kiên cường. Cô bao nhiêu tuổi? (V: Con 22 tuổi) Mới 22 tuổi thôi à! Cô có nhiều việc phải làm. Ðừng lo, cứ tiếp tục đi.


V: Cám ơn Ngài đã gia trì cho con. Con biết rằng Ngài luôn ở bên con.

SP: Cô trông rất trẻ đẹp. Ở lại ngoài kia và làm một tấm gương sáng. Nếu mọi người đều tới đây theo tôi hay sống ẩn trên núi thì sẽ không còn ai biết bất cứ điều gì khác. Quý vị phải làm tai, mắt và bàn tay của tôi, trải rộng sự gia trì, tình thương, và tấm gương của tôi. Nếu người khác thấy quý vị là họ thấy tôi và họ noi theo quý vị. Ðó là cách chúng ta gia trì thế giới. Ðó là tại sao chúng ta tu hành.


V: Cám ơn Ngài.

SP: Không có chi. Tôi không có chạy đi đâu hết. Chỉ là có những lúc thiên đàng nói không được. Lúc đó tôi phải làm chuyện khác, về tâm linh. Ðôi lúc nhìn như là vật chất, nhưng cũng là về tâm linh. Ở những thời điểm khác nhau, tôi làm những việc khác nhau. Chúng ta không có bỏ trốn đi đâu hết. Nếu có chạy thì chúng ta chạy lên trên kia, lên thiên đàng, vào giây phút cuối cùng! (Sư Phụ cười) Chúng ta không bỏ đi đâu hết; chúng ta ở đây.


V: Và kiên cường.

SP: Phải, phải kiên cường vì tất cả công việc này và những sự thử thách này làm cho chúng ta thông minh hơn. Tất cả những sự đau khổ nhiều khi khiến chúng ta từ bi hơn. Mọi thứ đều là tốt cho chúng ta. Nếu không, thì ít nhất chúng ta cũng rửa được nghiệp chướng, nghiệp chướng của chúng ta. Ý của tôi là, nghiệp chướng của quý vị (mọi người cười). Thôi được, nghiệp chướng của chúng ta; chúng ta cùng chung với nhau, là đồng lõa, phải không? được rồi, cưng! đừng lo. (V: Con thương Ngài) Cô đang làm tốt. Tôi cũng thương cô. Tôi rất hãnh diện về quý vị, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Rất là khó. Trong xã hội này, có rất nhiều sự cám dỗ. Quý vị là những người còn trẻ và dễ bị đủ thứ tấn công và đủ thứ dụ dỗ mà quý vị vẫn giữ ăn chay và không bạo lực, trì giới và cố gắng thiền hết sức mình. Rất xuất sắc. Tôi rất hãnh diện về quý vị. Ðừng lo, quý vị không sao.


V: Con rất hãnh diện có Ngài là Sư Phụ của con.

SP: Rất nhiều việc tôi làm mà quý vị sẽ rất hãnh diện (mọi người cười). Nhưng tôi không nói cho quý vị biết. Vì hầu hết là tôi làm trong âm thầm, giống như những gì quý vị đang làm. Mấy năm qua, và năm nay, có rất nhiều thiên tai và đủ thứ. Tôi rất hãnh diện về quý vị; tôi rất vui lòng khi thấy tất cả quý vị trên khắp thế giới đã trải rộng tình thương của tôi đến mọi góc cạnh cần sự trợ giúp. Chúng ta làm hết sức của mình để an ủi những người còn sống và cứu những người đã chết, hay linh hồn của họ; Cứu linh hồn là điều quan trọng, không phải thể xác. Nếu cứu được thể xác thì chúng ta cũng làm điều đó. Nhưng nếu không được thì linh hồn quan trọng hơn. Khi linh hồn rời khỏi thể xác, chúng ta chăm sóc. Ðiều đó còn quan trọng hơn cả cứu trợ. Nhưng chúng ta làm cả hai.

Ðó là cách tốt nhất. Tôi không nghĩ có cách nào tốt hơn để cống hiến cho xã hội ngoài việc mà chúng ta đang làm. Chúng ta giúp về mặt tâm linh, âm thầm và yên lặng, với các băng, sách, với những lời thuyết giảng, với từ trường cao đẹp của quý vị, và chúng ta cũng giúp về mặt vật chất. Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm gì tốt hơn như thế nữa. Tôi không nghĩ bất cứ ai hay bất cứ đoàn thể nào trên hành tinh này có thể làm tốt hơn những gì chúng ta làm. Cho nên tôi rất hãnh diện về quý vị. Và tôi cũng cám ơn quý vị, tất cả quý vị ngoài kia (Sư Phụ nhìn thẳng vào máy quay phim và ra dấu để chỉ tất cả các đồng tu trên thế giới), đã làm một tấm gương tốt.


V: Cám ơn, Sư Phụ.

SP: Dầu sao chúng ta có Nhà để về. Ðó mới là sự việc. Chúng ta chỉ lưu lại đây một thời gian. Ðối với hầu hết chúng ta thì không còn bao lâu nữa, phải không? (V: Thưa phải) Không, cô vẫn còn trẻ. Cô ở lại đây! Với cô không có sớm như vậy. Nhưng sớm hay không sớm, thì cũng như nhau. Thêm một vài năm nữa, hay ít hơn vài năm, là chúng ta làm xong. Rồi, chúng ta để lại di sản sau lưng chúng ta. Sau khi chúng ta rời khỏi thế giới, sau khi chúng ta rời khỏi hành tinh này, chúng ta không để lại thể xác vật chất ở đây, nhưng chúng ta để lại một gia sản tâm linh rất đẹp cho thế hệ mai sau của chúng ta. Giống như khi chúng ta giúp cứu trợ thiên tai, chúng ta không đòi hỏi sự báo ân nào. Nó cũng giống vậy.  


Giới thiệu trang này đến bạn